ChemieLink

 • Wat is het iLAB.COCi-netwerk?

  ChemieLink  is een overkoepelend netwerk van innovation LABs (iLABs) en Centres for Open Chemical innovation (COCi’s). De coördinatie van ChemieLink  is in handen van InnovatieLink.  Een projectgroep waarin vertegenwoordigers van de iLabs en COCi’s zitten, stuurt het netwerk aan. Het doel van het netwerk is om de relaties tussen de locaties enerzijds en  MKB-bedrijven in de chemie en biobased sector en strategisch partners te anderzijds versterken. Daarnaast wil ChemieLink de bekendheid en vindbaarheid van deze hot spots van nieuwe bedrijvigheid bij startende en groeiende bedrijven vergroten en de kwaliteit waarborgen.

 • Wat is een iLAB?

  ILAB is de afkorting voor innovation lab. Een iLAB is een locatie waar startende ondernemers hun chemische of biobased concept verder kunnen ontwikkelen.  Ze zijn meestal  gelieerd aan een hogeschool of universiteit. De iLABS bieden laboratoriumfaciliteiten, apparatuur en huisvesting.  Daarnaast ondersteunen ze bedrijven in hun business development. Elk iLAB heeft zijn eigen zwaartepunten.

 • Wat is een COCi?

  COCi staat voor Center for Open Chemical innovation. Deze industriële bedrijfslocaties maken veelal deel uit van een grootschalige chemische site. Ze zijn bestemd voor groeiende bedrijven in de chemie of biobased sector die hun uitgewerkte concept op pilot- of demonstratieschaal willen uittesten. Daartoe kunnen ze gebruik maken van de bestaande infrastructuur van chemische installaties.

   

 • Hoeveel iLAB’s en COCi’s zijn er op dit moment?

  Eind 2015 zijn er tien iLABs en vijf COCi’s. De iLAB’s bevinden zich in de buurt van chemische opleidingen in Groningen, Zwolle, Wageningen, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Enschede en  Eindhoven. De COCi’s zijn gevestigd in Zwolle, Delft, Bergen op Zoom, Oss en Geleen.

 • Hoe krijgt mijn locatie de status van iLAB of COCi?

  iLAB en COCi  zijn door het Topteam Chemie goedgekeurde en gecertificeerd kwaliteitslabels.  Er is lijst met criteria waaraan een locatie moet voldoen om deze status te verkrijgen. Neem voor meer informatie contact op met InnovatieLink.

   

 • Wat heeft het netwerk mij als startende of groeiende ondernemer te bieden?

  Het netwerk geeft een omvattend overzicht van de locaties.  Dit overzicht bestaat uit een digitale interactieve atlas en een beschrijving van de locaties met hun faciliteiten en zwaartepunten. Dit vereenvoudigt het zoeken naar een locatie die aan uw specifieke behoefte voldoet. De Innovatie Managers van InnovatieLink ondersteunen u bovendien met het bepalen en vinden van de juiste faciliteiten. Daarnaast wordt een exclusief programma ontwikkeld voor het MKB om contact te leggen met locaties en ervaringen uit de wisselen met collegabedrijven. Dit programma bestaat uit Innovatietours  langs verschillende locaties en netwerkbijeenkomsten rond een bepaald thema.

 • Wat heeft het netwerk mij als locatie voor chemie en biobased projecten mij te bieden?

  Doel van het netwerk voor de iLAB en COCi-locaties is om onderling kennis en ervaring uit te wisselen tijdens regelmatige bijeenkomsten. Door het delen van best practices kunnen de locaties van elkaar leren en zich op hun unieke zwaartepunten verder ontwikkelen.  De Innovatietours en netwerkbijeenkomsten die  InnovatieLink voor dit netwerk organiseert, bieden u de kans om uw locatie onder de aandacht van potentiele ondernemers te brengen.

 • Is dit netwerk alleen bedoeld voor locaties in de chemie?

  Het netwerk komt voort uit de Topsector Chemie. Meerdere locaties hebben raakvlakken met andere sectoren zoals biobased, life sciences, gezondheid, food,  geavanceerde materialen en energie. Een link met chemie is wel een voorwaarde.

Innovatietour

 • Wat is een Innovatietour?

  Een innovatietour voert startende ondernemers en MKB-bedrijven die op zoek zijn naar huisvesting en faciliteiten op één dag langs meerdere locaties. De bedrijven krijgen de mogelijkheid de locaties te bezoeken en vragen te stellen aan de exploitanten en gevestigde bedrijven. Tijdens de reis zullen diverse actuele thema’s aan de orde worden gesteld.