Het succes van een innovatie hangt niet alleen af van de technische haalbaarheid. Startende en groeiende ondernemers lopen regelmatig aan tegen vragen over ondernemerschap, intellectueel eigendom, juridische zaken, marketing en personeelskwesties. Op de iLAB- en COCi-locaties zijn deskundigen werkzaam die hen helpen deze potenti├źle struikelblokken te omzeilen. Via individuele begeleiding, trainingen of seminars.

Klik hier voor een overzicht van de services op de verschillende locaties.

Ondernemerschap

Wie een innovatief concept heeft ontwikkeld, is niet per definitie een geboren ondernemer. Behalve de chemisch- en procestechnologische stappen die een innovatie moet doorlopen om uiteindelijk als succesvol product of dienst op de markt te eindigen, is ondernemerschap minstens zo wezenlijk. Dat begint met een goed businessplan. De iLAB’s en COCi’s zien dit dan ook als een van hun kerntaken om startende ondernemers hierbij ondersteuning te bieden.

Intellectueel eigendom

Hoe vraag ik een patent of octrooi aan? Hoe bescherm ik mijn innovatieve concept terwijl ik toch moet samenwerken met andere bedrijven om verder te komen? En wat te doen als een ander bedrijf ermee aan de haal gaat? Vragen waar een startende ondernemer niet meteen het antwoord op heeft. Daarom hebben de locaties deskundigen in huis die de weg weten in octrooiland.

Juridische zaken

Een startende ondernemer kent niet alle wetten en regels uit zijn hoofd. Welke rechtsvorm en welke handelsnaam moet je kiezen? Hoe zit het met contracten en algemene voorwaarden? Hoe handel je zakelijke conflicten af? Een juridische afdeling op de locatie kan hulp bieden om deze kwesties overzichtelijk en beheersbaar te maken.

Marketing en communicatie

Wanneer een innovatie zich in de fase vindt om ermee naar buiten te treden, krijgt een ondernemer te maken met geheel nieuw vraagstukken: waar ga ik mijn product of dienst afzetten, tegen welke prijs en vooral: hoe zorg ik dat iedereen weet hoe innovatief mijn nieuwe product of dienst is? Het is dan heel handig om gebruik te kunnen maken van marketing- en communicatiespecialisten die op de locaties aanwezig zijn.

Human Resource Management

Wanneer komt het moment dat je als startende ondernemer personeel in dienst moet gaan nemen? Is het niet verstandiger om met andere individuele ondernemers te gaan samenwerken? Als een ondernemer personeel in dienst neemt, komen er tal van vragen en onzekerheden bij. Voor personeelskwesties kunnen de ondernemers veelal een beroep doen op specialisten die ter plekke aanwezig zijn.

Disclaimer

De mate waarin deze diensten geboden kunnen worden, varieert per locatie. Bekijk het locatie overzicht en neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.