Over ons

ChemieLink helpt ondernemers in de chemie die willen innoveren met het vinden van de locaties met de juiste faciliteiten en apparatuur.

Op dit moment telt Nederland veertien erkende locaties waar innovatieve chemische starters (iLABs) en groeiers (COCi´s) zich kunnen vestigen. Deze fysieke hot spots voor nieuwe bedrijvigheid zijn door het Topteam Chemie goedgekeurd en gecertificeerd. Ze zijn onderling verbonden en vormen samen het iLAB.COCi-netwerk, dat kennis deelt en best practices uitwisselt. Dit netwerk opereert onder de naam ChemieLink.

De coördinatie van ChemieLink ligt bij InnovatieLink.

Doelstellingen

Innovaties in de chemie dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse economie. MKB’ers en startende ondernemers staan vaak aan de basis van deze innovaties. Het ontbreekt hen dikwijls aan de faciliteiten en financiële middelen om hun innovatieve concepten te testen in het laboratorium of in een pilotinstallatie. Dit remt of verhindert zelfs een succesvolle introductie van innovaties.

Als overkoepelend netwerk beoogt ChemieLink de verbinding tussen de locaties enerzijds en MKB-bedrijven in de chemie en strategische partners anderzijds te versterken. Daarnaast wil ChemieLink de bekendheid en vindbaarheid van deze hotspots bij startende en groeiende bedrijven vergroten. Dankzij de optimale benutting van de locaties en de waarborging van de kwaliteit, zullen meer startende en groeiende bedrijven in de chemie sneller en succesvoller innoveren.

Partners

InnovatieLink

InnovatieLink is een gezamenlijk initiatief van de topsectoren Energie en Chemie van het Ministerie van Economische Zaken, bedoeld om het innovatieproces te versnellen. InnovatieLink biedt MKB-ondernemers in deze topsectoren praktische oplossingen en ondersteuning bij innovatievraagstukken. De innovatiemanagers matchen de vraag van bedrijven met het aanbod van kennisinstellingen, financiers, huisvesting en apparatuur. De InnovatieAtlas en FinancieringsAtlas bieden inzicht in netwerken en financiering.

Topsector Chemie

De Topsector Chemie zet zich in voor het verbinden van verschillende partijen in de chemische sector met het oog op maatschappelijke uitdagingen. Hierbij wordt gekeken naar innovatieve projecten, ondernemers en talent in de sector. De Topsector Chemie werkt volgens vier hoofdlijnen, die uitgevoerd worden door het TKI Chemie: chemical conversion, process technology & synthesis, chemical nanotechnolgy & devices, chemistry of advanced materials en chemistry of life.