Voor de Imagine Chemistry Challenge 2018 van AkzoNobel Specialty Chemicals zijn 150 innovatieve ideeën ingediend door chemie startups, scale-ups, wetenschappers en universiteitsteams. Het bedrijf gaat nu 20 finalisten selecteren om deel te nemen aan een driedaags evenement in juni aan de Chalmers University of Technology in Gotenburg, Zweden.

Imagine Chemistry is bedoeld om oplossingen te vinden voor alledaagse chemie gerelateerde problemen met marktpotentie. “We zijn onder de indruk van het aantal en de kwaliteit van de inzendingen”, zegt Peter Nieuwenhuizen, Chief Technology Officer. “Zeker gezien de zeer specifieke, moeilijk op te lossen technologische uitdagingen die we dit jaar met opzet hebben gesteld.”

Baanbrekende oplossingen

Nieuwenhuizen: “Wij geloven dat effectieve R & D gericht op baanbrekende oplossingen samenwerking vereist in de waardeketen. Imagine Chemistry toont de waarde van dat denken. We kijken ernaar uit om samen met de uiteindelijke winnaars hun ideeën om te zetten in commerciële producten.”

Zes uitdagingen

Voor deze editie konden deelnemers zich aanmelden voor zes thema’s:

  • Duurzame technologie voor kleine deeltjes
  • Afvalwatervrije chemische sites
  • Intelligente chemische fabrieken
  • Revolutie in de productie van chloraat
  • Duurzame poedertechnologieën
  • Oppervlakte-actieve stoffen zonder milieubelasting