ILAB’s zijn verbonden aan een universitair chemisch onderwijs- en onderzoeksinstelling en veelal gehuisvest op een Science Park. De COCi’s op hun beurt bevinden zich meestal op of naast een grootschalig chemisch bedrijfsterrein. Op beide typen locaties is een enorm kennispotentieel aanwezig. Daarnaast maken de bedrijven op de locaties meermaals deel uit van een financieringsnetwerk en een incubatornetwerk.

Klik hier voor een overzicht van de netwerkmogelijkheden op de verschillende locaties.

 

Kennisnetwerk

De nabijheid van een universiteit of hogeschool verlaagt de drempel voor bedrijven om toegang te krijgen tot noodzakelijke kennis en deskundigen. Het is eenvoudiger om complexe vragen te stellen en samen onderzoeksprojecten op te zetten. Ook staan (master) studenten klaar om bij te dragen aan het succes van de innovatie. Het kennispotentieel dat op de COCi’s aanwezig is, wordt ontsloten door directe contacten, bedrijfsnetwerken en reguliere bijeenkomsten.

Financieringsnetwerk

Van elkaar horen welke financiële mogelijkheden er op de betreffende locatie of elders te vinden zijn, is een belangrijk doel van een financieringsnetwerk. Samen optrekken met het binnenhalen en korte communicatielijnen met potentiële investeerders, kan ook veel tijd, frustratie en energie besparen. Verder dragen netwerkbijeenkomsten en seminars bij aan vergroten van het financiële inzicht

Incubatornetwerk

Voor startende bedrijven is het goed te weten dat ze lang niet de enige zijn. Inmiddels zijn er tal van initiatieven om juist startende bedrijven te ondersteunen met hun innovatietraject en ondernemerschap. En hen te helpen van elkaars ervaringen te leren. Dergelijke incubatornetwerken beperken zich veelal niet tot een locatie al zijn ze wel vaak regionaal georiëenteerd.

Disclaimer

De mate waarin deze diensten geboden kunnen worden, varieert per locatie. Vraag ter plekke naar de mogelijkheden.