Wetenschappelijk onderzoek is de basis van baanbrekende innovaties en maatschappelijke toepassingen en leidt tot nieuwe kennisintensieve bedrijven. Onderzoekers kunnen ook zelf ondernemer worden. Om deze ontwikkelingen te faciliteren werd bij de vestiging van de bètafaculteit van de Radboud Universiteit in het nieuwe Huygensgebouw, al weer bijna 10 jaar geleden, ook gewerkt aan een InnovationLab. De beschikbare ruimte was snel gevuld met jonge R&D-bedrijven. Verdere groei werd mogelijk nabij het Huygensgebouw in gebouw 3 van Mercator Science Park, een met labfaciliteiten ingericht pand van bijna 12.000 m2 bruto vloeroppervlak. Het totale Mercator Science Park-complex op de campus van de universiteit, nabij NS Station Heyendaal, heeft een vloeroppervlak van ruim 25.000 m2 en is vooral in gebruik als kantoorlocatie voor innovatieve bedrijven, waaronder start ups die hier flexibele ruimten kunnen huren voor kortere en langere termijn. In Mercator 3 is vanaf 2009 de eerste locatie van iLab Nijmegen voorbereid. Vijf jaar later zorgt de tweede vestiging op Novio Tech Campus Nijmegen voor meer groeimogelijkheden.

Faciliteiten

In Mercator 3 kunnen bedrijven die verbonden zijn met iLab Nijmegen gebruik maken van samenwerking met onderzoeksafdelingen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Ook talrijke laboratoria en andere research faciliteiten zijn beschikbaar voor bedrijven, zowel universitaire spin offs, high tech start ups als andere innovatieve bedrijven. Start ups hebben belang bij facility sharing om hun kosten laag te houden. Het gebruik van deze faciliteiten is toegankelijk voor bedrijven in Mercator Science Park en wordt bevorderd door het project Radboud Research Facilities van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, met steun van de provincie Gelderland. Zie www.ru.nl/radboudresearchfacilities.

Jong talent

Jong talent is onmisbaar voor innovatie. In Mercator Science Park komen innovatieve bedrijven sneller in contact met afgestudeerden die de nieuwste kennis meekrijgen, en die ervaring hebben in jonge bedrijven. Andere mogelijkheden voor bedrijven op de campus: vergader-/trainingsruimten, restaurants, cateringservices, sport- en cultuur, ontmoetingskansen met onderzoekers uit de hele wereld, en goede parkeerlocaties. De ligging bij NS Station Heyendaal Nijmegen en snelbuslijnen met Nijmegen centrum zorgen voor uitstekende bereikbaarheid van en naar de Radboud-campus.

Services

Genoemde kwaliteiten en faciliteiten hebben eraan bijgedragen dat in de afgelopen 25 jaar ruim 750 wetenschappers en studenten gestart zijn met een eigen bedrijf, o.a.in gebouwen van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en Mercator Science Park. Samen zorgen zij voor zo’n 5000 arbeidsplaatsen. Studenten krijgen een brede wetenschappelijke opleiding en werken aan hun toekomst, o.a. met  kennis en vaardigheden voor zaken als ondernemerschap in vakken als “Innovation & Entrepreneurship” en “Student Company”. Voor studenten en onderzoekers met een innovatief bedrijfsplan zijn er mogelijkheden voor advies- en business support. Mercator Incubator fungeert voor start ups met een universitaire achtergrond als informatiepunt en ondernemers-broedplaats op de Radboud-campus.

Regionaal

Mercator Incubator is partner in het regionale start up-ecosysteem en neemt deel aan start up-projecten en business-netwerken. Voor start ups worden onderlinge contacten gestimuleerd en verbindingen gelegd met de expertise, financieringsopties en relaties in de markt van partijen die relevant zijn in de vroege ondernemingsfase. Langer bestaande universitaire spin off-bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren, o.a. als deelnemer aan projecten en netwerken van onderzoekers en jonge en ervaren kennis-ondernemers. Actueel in dit verband zijn projecten en netwerken als KERN, Gelderland Valoriseert, het Science-to-Business Cafe, SMB Life Sciences en het ICT Netwerk Nijmegen. Per research- en technologie-gebied zijn er specifieke netwerken, seminars en congressen, waar ook start ups terecht kunnen voor nieuwe kennisontwikkelingen en voor ontmoetingen met wetenschappers uit binnen- en buitenland.

Netwerk

Zowel nationaal als regionaal zijn verschillende organisaties en netwerken actief die van belang zijn voor jonge innovatieve bedrijven met het oog op hun verdere professionalisering en groeikansen, bij voorbeeld Health Valley Netherlands, Startup Delta, Rockstart, Oost NV, PPM Oost, SMB Life Sciences, het ICT Netwerk Nijmegen en het Science-to-Business Cafe. De Radboud Universiteit, het Radboudumc en Mercator Incubator Nijmegen zijn ook betrokken bij het beschikbaar maken van publieke en private financieringsbronnen voor science-to-business- en innovatie-projecten en voor de start van innovatieve bedrijven.

Contactpersoon

Hein van der Pasch
Directeur
h.vanderpasch@ru.nl
06 51 59 89 19

Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen
Nederland