De Technische Universiteit Eindhoven heeft van oudsher een uitstekende samenwerking met industriële partners en is op dit moment wereldwijd nummer 1 in samenwerking met bedrijven. Een positie die de universiteit koestert en graag verder ontwikkelt. De universiteit voert een actief beleid op kennisvalorisatie, het vertalen van onderzoeksresultaten in waarde voor economie en maatschappij. Daarin zijn bedrijven als partner onontbeerlijk.

Toegangspoort tot kennis en infrastructuur regio Eindhoven

TU/e Innovation Lab biedt startende ondernemers van buiten de universiteit een toegangspoort tot de kennis en infrastructuur die in Eindhoven aanwezig is. TU/e Innovation Lab kan ondernemers  helpen om een nieuw idee of een innovatie te realiseren door gebruik te maken van de kennis en infrastructuur van de Technische Universiteit Eindhoven. De medewerkers van TU/e Innovation Lab brengen u graag in contact met de juiste onderzoekers binnen de universiteit om uw innovatie vragen te beantwoorden en kunnen assisteren bij het opzetten van een samenwerking.

BrightMove

Via BrightMove kunnen ondernemers een beroep doen op financiering via PreSeed of Proof-of-Concept leningen voor de opstart van een nieuw bedrijf of voor de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie. TU/e Innovation Lab kan ondersteunen bij de aanvraag van deze financiering.

Ten slotte biedt het TU/e Science Park tal van interessante vestigingsmogelijkheden voor startende innovatieve ondernemingen in de chemie sector in het hart van de High Tech Brainport regio met veel innovatieve bedrijvigheid.

Faciliteiten

Het TU/e Science Park biedt bedrijven laboratorium en kantoorruimte op de campus van de universiteit, een bruisende innovatieve omgeving, met kennis onder handbereik en tal van gemeenschappelijke voorzieningen. De laboratoria zijn moderne en uitstekend geoutilleerde werkruimten en beschikken over de benodigde basisvoorzieningen als kracht- en noodstroom, afzuiging, perslucht, CO2 en vuilwaterafvoer.

Ondernemers kunnen via TU/e Innovation Lab een beroep doen op de infrastructuur en kennis die binnen de universiteit aanwezig is. Het onderzoek binnen de Faculteit Scheikundige Technologie is gefocust op twee thematische domeinen:

Geavanceerde Materialen

 • Supramoleculaire materialen
 • Organische materialen en polymeren met optische, elektronische en responsieve eigenschappen
 • Fysische chemie van polymeren (colloïden, oppervlakken, grensvlakken)
 • Bio-geïnspireerde materialen
 • Polymeren uit herwinbare grondstoffen

Chemische en Proces Technologie

 • Multiscale en multiphase flow reactoren
 • Transport fenomenen
 • Geïntegreerde en geïntensifieerde reactoren
 • Katalyse
 • Scheidingstechnologie
 • Processen voor conversie van bio-gebaseerde grondstoffen

Services

TU/e Innovation Lab kan u als ondernemer in de eerste plaats adviseren en in contact brengen met de juiste onderzoekers binnen de universiteit om uw innovatie vraag te beantwoorden. Is er een basis voor een verdere samenwerking gevonden dan kunnen we in nauw overleg de opzet en uitvoering van het onderzoek bepalen. Ook als u vragen heeft over de beschikbaarheid van specifieke analyse- of meetapparatuur in Eindhoven kunt u bij TU/e Innovation Lab terecht.

Voor het verrichten van onderzoek met of door de TU/e zijn er vele mogelijkheden. Van een wetenschappelijke studie, toets of experiment in de vorm van contract research tot een omvangrijk gezamenlijk onderzoek binnen een consortium. De aard van de vraag bepaalt sterk de insteek, omvang, personele bezetting, inzet van equipment en timing.

Via TU/e SURE Innovation schakelt u excellente masterstudenten in die niet alleen werk uit handen nemen, maar ook over de meest actuele kennis beschikken. Daarnaast kunt u terugvallen op de kennis en kunde die aanwezig is op de TU/e. Denk daarbij aan kennisbanken en data, maar ook aan hoogleraren die hen begeleiden. Het blijkt dat een masterstudent in de toekomst wel eens een prima vaste kracht kan zijn.

De topstudenten van TU/e SURE Innovation worden op verschillende terreinen ingezet. Denkt u hierbij aan literatuuronderzoek, prototype onder­zoek, haalbaarheidsonderzoek of een probleemidentificatie. Maar ook voor een totaaltraject -van idee tot uitvoering- draaien de studenten hun hand niet om. Afhankelijk van de opdracht werken de studenten in multidisciplinaire teams of individueel.

Netwerk

De Technische Universiteit Eindhoven is een internationaal toonaangevende onderzoeksinstelling met een groot (internationaal) netwerk van samenwerking met bedrijven, universiteiten, onderzoekscentra en technologie instituten.

Het is de ambitie van TU/e om een ecosysteem te ontwikkelen rond de universiteit dat gericht is op duurzame samenwerking met het MKB en de industrie. Als onderzoeksresultaten worden opgepakt door het bedrijfsleven en worden omgezet in concrete producten krijgt onze kennis meerwaarde. TU/e heeft in de afgelopen jaren langdurige gezamenlijke innovatieprogramma’s en R&D roadmaps afgesloten met een aantal grote industriepartners, zoals Philips, DSM, Shell, OCE, ASML en Heijmans.

TU/e Innovation Lab werkt nauw samen met Brainport Development, de organisatie voor regionale economische ontwikkeling in de regio rond Eindhoven. De bedrijfsadviseurs van Brainport Development kunnen ondernemers in contact brengen met een netwerk van uiteenlopende specialisten, accountants, kapitaalverstrekkers en regionale bedrijven.

Financiering

TU/e Innovation Lab kan ondernemers ook ondersteunen bij het aantrekken van de juiste financiering voor het realiseren van een innovatietraject waarin wordt samengewerkt met TU/e, bijvoorbeeld via het instrumentarium van de Topsector Chemie of via regionale, nationale of internationale financieringsinstrumenten.

BrightMove

Met BrightMove beschikt de Brainport regio over een financieringsinstrument voor startende ondernemingen. BrightMove verstrekt PreSeed (tot 100k) en Proof-of-Concept (tot 250k) leningen aan ondernemers voor de opstart van een nieuw bedrijf of voor de uitwerking van een technische innovatie. Bij de aanvraag worden ondernemers ondersteund door een Business Developer van TU/e Innovation Lab of van Brainport Development.