Het Innovation Lab Chemistry Amsterdam (ILCA) is een broedplaats voor innovatieve ondernemers in de chemie op het Amsterdam Science Park (ASP). Met twee universiteiten, gerenommeeerde onderzoeksinstituten en rond de 130 bedrijven, is ASP een plek waar onderzoek, innovatie en ondernemerschap samenkomen en -werken. Niet alleen het delen en valoriseren van kennis maar ook het sociale aspect van een hechte community wordt gefaciliteerd. ILCA is een katalysator voor chemische innovatie en ondernemerschap binnen deze community. Samen met regionale en nationale partners draagt ILCA bij aan een florerend en inspirerend innovatieklimaat en chemisch cluster rondom de hoofdstad.

Faciliteiten

ILCA biedt onderzoekers en ondernemers die de ambitie hebben hun chemische innovatie op de markt te brengen, de faciliteiten die ze daarvoor nodig hebben bij Matrix Innovation Center op het bruisende Amsterdam Science Park.

  • Laboratoriumfaciliteiten op maat
  • Kantoorruimte
  • Benodigde vergunningen voor gebruik laboratoria
  • Vergaderruimte
  • Onderhoudsdienst
  • Parkeerruimte
  • Catering en horeca meet&eat

Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van state-of-the-art apparatuur (zoals NMR, EPR, UV-Vis, HPLC and MS), wetenschappelijke software en expertise van de onderzoeksinstituten van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit.

Services

ILCA werkt samen met zowel Innovation exchange Amsterdam (IXA) als Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE). Door middel van cursussen en coaching op onder andere het gebied van productontwikkeling, intellectueel eigendom en marktonderzoek, worden de startende ondernemers van ILCA begeleid om hun bedrijf succesvol te maken. IXA kan daarnaast juridisch advies en ondersteuning en hulp bij onderhandelingen en licenties bieden.

Netwerk

ILCA is een project van Matrix Innovation Center, UvA, VU en TI-COAST. ILCA werkt nauw samen met Port of Amsterdam. Vanuit een sterk netwerk van onderzoek en innovatie (te vinden op Amsterdam Science Park) en industrie (te vinden in het Havengebied van Amsterdam), vormt ILCA de link tussen start-ups, industrie, kennisinstellingen, financieringsinstrumenten en de overheid. Regelmatig organiseert ILCA netwerkbijeenkomsten rondom actuele thema´s binnen de chemie om mensen uit deze verschillende segmenten te verbinden. Hieruit zijn al meerdere partnerschappen voortgekomen.

Om een overzicht te bieden hebben de verschillende partners in de metropool regio Amsterdam een overzicht gepresenteerd op de volgende cluster website: www.amsterdamchemistryplatform.com

 

Financiering

ILCA biedt informatie over regionale en (inter)nationale financieringsmogelijkheden. IXA (zie boven) biedt ondersteuning bij het aanvragen van subsidies (Project/ beurs aanvragen, (Pre-)seed capital).

Scale-up PRODOCK

Innovatieve bedrijven die klaar zijn voor de opschalingsfase en het Science Park ontgroeid zijn, kunnen terecht in PRODOCK. Deze nieuwe accelerator in de haven van Amsterdam biedt een unieke combinatie van binnen- en buitenwerkplaatsen geschikt voor het bouwen van industriële testopstellingen. In combinatie met de aanwezige kantoor-, vergader- en eventruimte biedt PRODOCK de noodzakelijke flexibiliteit om te piloten, te ontwikkelen, te maken en te promoten. PRODOCK stelt het internationale netwerk, de infrastructuur en de middelen van Havenbedrijf Amsterdam N.V. beschikbaar, terwijl de kennis, het wetenschappelijke netwerk en faciliteiten van het Science Park nog binnen handbereik liggen.

Prodock