iLab Utrecht is ontstaan op het Utrecht Science Park om startende en bestaande ondernemers een fysieke plek te bieden waar zij hun onderneming kunnen starten of laten groeien. Het accent ligt op de sectoren Chemie en Life Sciences

iLab Utrecht is een initiatief van de Hogeschool Utrecht en het Utrecht Science Park. Op het Utrecht Science Park zijn meerdere kennisinstellingen aanwezig. Diverse  bedrijven hebben zich de afgelopen jaren gevestigd om zo direct gebruik te kunnen maken van de kennis die op de campus aanwezig is. De wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven staat eveneens centraal bij het iLab Utrecht. Het doel is om innovatie bij bedrijven te versnellen door samen met studenten, docenten en onderzoekers te werken aan onderzoeksprojecten.

Faciliteiten

iLab Utrecht stelt de volgende faciliteiten beschikbaar:

  • Labfaciliteiten worden beschikbaar gesteld door het Institute for Life Sciences & Chemistry van Hogeschool Utrecht.
iLab Utrecht biedt faciliteiten op het gebied van chemische analyse en technologie, moleculaire en celbiologie, microbiologie en alternatieven voor dierproeven.
Startende ondernemers kunnen daarnaast op fee-for-service basis toegang krijgen tot onderzoeksinfrastructuur die aangeboden wordt op andere instituten die zijn gevestigd op het Utrecht Science Park.

Services

Business ontwikkeling

UtrechtInc biedt startende ondernemers en ondernemende onderzoekers coaching en faciliteiten om hun idee uit te bouwen tot succesvolle startup. In het acceleratieprogramma worden starters geholpen om een business plan op te zetten en uit te werken. Voor starters die gebruik willen maken van de faciliteiten van iLab Utrecht en nog geen financiering hebben biedt iLab Utrecht samen met de Faculteit Economie & Management van Hogeschool Utrecht de mogelijkheid om een business model op maat te maken waarbij uitgestelde betaling mogelijk is.

Intellectueel eigendom

Utrecht Holdings beheert de patenten van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht en adviseert ook onderzoekers van Hogeschool Utrecht met betrekking tot invention disclosures en het beschermen van intellectueel eigendom. Op fee-for-service basis kunnen starters in iLab Utrecht ook gebruik maken van deze diensten.

Juridische zaken

Juridische ondersteuning met betrekking tot de overdracht van intellectueel eigendom kan worden verkregen vanuit Utrecht Holdings (zie hierboven). Verder hebben iLab Utrecht en UtrechtInc een netwerk van partners die actief zijn in zakelijke dienstverlening en tegen korting juridisch advies kunnen geven aan startups.

Netwerk

De Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum en de Hogeschool Utrecht bieden een unieke concentratie van topfaciliteiten en expertise in de domeinen Life Sciences & Health en Duurzaamheid. Het onderzoek op dit gebied wordt mede gedreven door hoogstaand (bio)chemisch onderzoek aan deze instellingen. Door de interactie van deze instellingen wordt fundamenteel onderzoek – o.a. vanuit de chemie –vertaald naar innovatieve toepassingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken.

Utrecht Science Park

iLab Utrecht maakt gebruik van het volgende netwerk:

    • Universiteit Utrecht
    • Hogeschool Utrecht
    • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Gerenommeerde onderzoeksinstellingen die actief zijn in deze velden als TNO, Deltares, het KNAW-Hubrecht Instituut, en het KNAW-CBS hebben hun vestigingen in het USP, naast talloze Research & Development bedrijven waaronder Epirus, Merus, Genmab en Danone Nutricia Research.

UtrechtInc

UtrechtInc is een incubator die startups en ondernemers in Utrecht ondersteunt met een dynamisch netwerk, financiering, huisvesting, coaching en trainingen. De UtrechtInc community bestaat uit startende ondernemers, graduate ondernemers, mentoren, experts, jong talent en vrienden. Vanuit deze community worden ambitieuze startups gefaciliteerd om sneller te kunnen groeien. UtrechtInc richt zich op schaalbare en innovatieve startups die actief zijn op het gebied van klimaat, gezondheid en educatie.

Financiering

Lokaal/Regionaal

De Economic Board Utrecht heeft het Groen, Gezond, Slim Fonds opgezet dat is bedoeld voor MKB-ondernemers die financiering (gedeeltelijk) via crowdfunding organiseren. In dat geval kan de EBU tot 25% bijdragen aan de financiering in de vorm van een lening. Daarnaast heeft de EBU het Energiefonds Utrecht opgezet dat financiële ondersteuning biedt in de vorm van leningen, garanties en participaties aan Utrechtse ondernemers die duurzame energieprojecten opzetten. Starters met een project of programma dat aansluit bij de strategische agenda van de EBU kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de EBU. Via de Kredietunie Midden Nederland kunnen MKB bedrijven krediet aanvragen tot maximaal €250.000,-.

Risicokapitaal

Utrecht Holdings investeert en participeert in nieuwe startups die ontstaan uit Utrechtse kennisinstellingen. Utrecht Holdings verzorgt met name vroege fase financiering van kennisintensieve startups. Thuja Capital Management BV is gevestigd op het Utrecht Science Park en beheert enkele vroege fase healthcare fondsen. Thuja heeft in 2014 een nieuw fonds opgericht dat heeft geïnvesteerd in een nieuwe startup uit het UMC Utrecht. Aglaia Biomedical Ventures is gevestigd in de Utrechtse regio en investeert in vroege startups die actief zijn op het gebied van oncologie. Via het netwerk van MBI LS&H, een executive masters programma voor ondernemerschap en innovatie in de life sciences en health startups dat is ondergebracht bij UMC Utrecht, hebben starters toegang tot een wereldwijd netwerk van venture funds die actief zijn op dit gebied.

iLAB Utrecht Flyer