Innovation Lab Biobased Products is een hot spot voor startende ondernemers in de Agro & Food sector die een bijdrage willen leveren aan de biobased economy.

Campus Wageningen

De Campus van de Wageningen Universiteit en de bijbehorende kennisinstituten bieden ondernemers met een veelbelovend biobased concept de kans om zich te vestigen op de kenniscampus. Ze kunnen daarvoor terecht bij het Innovation Lab Biobased Products. In dit innovatie lab is het mogelijk ideeën om te zetten naar daadwerkelijke biobased producten of technologieën (uit) te ontwikkelen. Starters kunnen gebruik maken van hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten. Hieronder valt het basisinstrumentarium maar ook het gebruik van analyseapparatuur behoort tot de mogelijkheden.

Startlife

Startlife is een speciaal opgerichte organisatie die startende ondernemers en studenten coaching aanbiedt met betrekking tot ondernemerschap. Startlife organiseert ondersteuning, activiteiten en een netwerk om hen een stap verder te helpen. Daarnaast heeft het project twee financieringsfondsen voor het starten van een bedrijf (pre-seed) en technische ontwikkeling (proof-of-concept). De organisatie geeft ook voorlichting aan wetenschappers en studenten over het starten van een eigen bedrijf.
sl_logo_innershade

Faciliteiten

Startende ondernemingen kunnen bij iLAB gebruik maken van hoogwaardig uitgeruste laboratoria en analyseapparatuur ten behoeve van onderzoek op het gebied van bioraffinage (voorbehandeling, extractie, scheiding), conversie (organische chemie, homogene/heterogene katalyse en biokatalyse, industriële biotechnologie) en kunststof/composiet materiaalontwikkeling (compounderen/formuleren, verwerken middels extrusie, spuitgieten en filmblazen).

De volgende faciliteiten zijn beschikbaar op Wageningen Campus:

  • Laboratoriumfaciliteiten
  • Analyseapparatuur
  • Benodigde vergunningen voor gebruik laboratoria
  • Kantoorruimte
  • Vergaderruimte
  • Onderhoudsdienst
  • ICT en Telefonie
  • Restaurants Wageningen UR

Services

Na een intakegesprek met iLAB Biobased Products Wageningen worden (potentiële) starters met een focus op biobased concepten begeleid bij het aanvragen van een lening, het gebruiken van financiering, faciliteiten, octrooien of bij de bemiddeling van coaches en experts.

Wageningen UR werkt samen met StartLife, een organisatie die jonge ondernemingen ondersteunt bij het hele proces van bewustwording en het ontwikkelen van ondernemerscompetenties tot en met individuele coaching trajecten, markt/business ontwikkeling, bedrijfsvoering en het vinden van financiële ondersteuning.

Coaching en advisering

Starters kunnen uit het netwerk van iLAB Biobased Products Wageningen een eigen coach kiezen. De coach kan de ontwikkeling van een businessplan ondersteunen maar kan ook meehelpen om richting en focus te geven aan de business case. Na een intakegesprek met iLAB begeleidt StartLife (potentiële) starters bij het aanvragen van startkapitaal, het gebruiken van faciliteiten, octrooien of bij de bemiddeling van coaches en experts

Netwerk

iLAB Biobased Products Wageningen ontwikkelt met haar partners een gemeenschappelijk netwerk waarin betrokken kenniswerkers lessons learned en best practices uitwisselen, activiteiten in de regio combineren en initiatieven en netwerken aan elkaar verbinden.

Wageningen UR Food & Biobased Research, met name de business unit Biobased Products, beschikt over een (internationaal) netwerk van innovatieve grote, middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van de biobased economy en chemie, en die op de relevante markten opereren in de agri, chemie, kunstoffenverwerking en energie.

Financiering

iLAB Biobased Products Wageningen biedt via StartLife bemiddeling en leningen (met een maximum van €200.000 voor ontwikkeling businessplan en technologische haalbaarheidsstudies), risicodragende participaties (deelname in aandelenkapitaal) en kredietverstrekking vanuit lopende Gelderse innovatiefondsen.

De Provincie Gelderland heeft verschillende subsidieregelingen voor het MKB, bijvoorbeeld kennisvouchers voor het financieren van onderzoek of een bijdrage als meerdere bedrijven in de EMT-sector samen een innovatieve business case ontwikkelen. Daarnaast verleent de Provincie leningen voor het door ontwikkelen van een concept tot een business case. Revolverende middelen kunnen beschikbaar worden gesteld voor product- of procesontwikkeling met een uitgewerkte business case.

Naast informatie over provinciale mogelijkheden zal iLAB Wageningen informatie bieden over lopende innovatie tenders op (inter)nationaal niveau en ondersteuning voor het aanvragen van subsidies.