De Green Chemistry Campus vergroot de slagingskans van biobased ondernemers en draagt zo bij aan de totstandkoming van een biobased economy.

Green Chemistry Campus: accelerating biobased business

“De Green Chemistry Campus voelt voor mij als een flinke wind in de rug”, zegt Jan-Govert van Gilst van NNRGY Crops. “Hier kom ik op het spoor van kansen voor verwaarding van biomassa, financiering en nieuwe samenwerkingsverbanden.”

Laboratoria van wereldklasse en uitstekende faciliteiten in een ecosysteem waarin marktvraag, biomassa en innovatie samenkomen. Biobased ondernemers die zich op de Green Chemistry Campus vestigen, boeken versneld succes.

Centre for Open Chemical Innovation

De Green Chemistry Campus, gevestigd op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom, is één van de vijf Centres for Open Chemical Innovation. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken hier aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Uit reststromen van de landbouwsector worden onder meer vezels, eiwitten en suikers gehaald die met behulp van nieuwe technologieën worden verwerkt in hoogwaardige biobased materialen, chemicaliën en coatings. Neem bijvoorbeeld het shared research center Biorizon: TNO en VITO ontwikkelen op de Campus functionele biobased aromaten uit suikers en lignine.

Door uw onderneming op de Campus te vestigen, profiteert u van de volgende voordelen.

Faciliteiten

De Green Chemistry Campus vergroot de slagingskans van biobased ondernemers. Van financiele ondersteuning tot een waardevol netwerk en van business development programs tot specialistische kennis en ervaring. Op de Green Chemistry Campus kunnen biobased ondernemers de gehele business life cycle doorlopen: de onderzoeksfase, de labfase, de demofase en er zijn zelfs mogelijkheden tot co-siting op het terrein van SABIC.

De ligging op het terrein van SABIC Innovative Plastics in Bergen op Zoom zorgt ervoor dat vestigers de beschikking hebben over alle faciliteiten die je van een dergelijke grote onderneming zou mogen verwachten: professioneel site management inclusief deskundige EHS, IT-faciliteiten, een receptie, restaurant, sportfaciliteiten en auditorium.

Campus Innovation Center

Het Campus Innovation Center vormt het kloppend hart van de Green Chemistry Campus. Hier werken ondernemers, overheid en kennisinstellingen in een open innovatie omgeving aan biobased innovaties op het snijvlak van agro & chemie.

Laboratoria

De Green Chemistry Campus beschikt over een proceslaboratorium waar binnen zuurkasten en in labopstellingen geëxperimenteerd kan worden. Hier is niet alleen ruimte voor ontmoetingen met andere bedrijven op de campus, maar er kan ook een beroep worden gedaan op het analytisch laboratorium van SABIC. De specialisten van SABIC ondersteunen u graag. Bij de laboratoria is het ook mogelijk om een eigen kantoorruimte in te richten.

Klik hier om te zien welke labfaciliteiten de Green Chemistry Campus biedt.

Demoruimte

In het Technicum worden proces- of productexperimenten uitgevoerd die aansluiten op de pilot plant fase, zodat een reeds uitgewerkte technologie op semicommerciële schaal gevalideerd kan worden. Bijvoorbeeld door het maken van sample materiaal voor potentiële eindafnemers. In het Technicum kunnen voor korte duur ook groene grondstoffen worden opgeslagen.

De Green Chemistry Campus beschikt over goede contacten met partijen die mogelijk een pilot plant fase kunnen faciliteren, zodat een continue doorontwikkeling wordt gewaarborgd.

Co-Siting

In overleg met SABIC kan mogelijk worden overgegaan tot cositing. De Green Chemistry Campus kan partijen introduceren bij het management van SABIC.

Welke voordelen biedt de Green Chemistry Campus.

Services

Organisaties die zich op de Green Chemistry Campus vestigen, worden onmiddellijk opgenomen in het hoogwaardige en veelzijdige netwerk van de Campus. Van overheden tot kennisinstellingen, van MKB tot grote industrie en van financiers tot inhoudelijke experts: Campus vestigers kunnen rekenen op actieve bemiddeling.

Campus Update met kansen

In maandelijkse interne updates worden vestigers attent gemaakt op actuele kansen die ze kunnen benutten om hun bedrijf nog succesvoller te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kansen op het vlak van financiering en business development.

Climate-KIC Accelerator

Een voorbeeld hiervan is de Climate-KIC Accelerator: een Europees initiatief om innovatie, educatie en ondernemerschap op het gebied van klimaat te versnellen. Ondernemers worden in 3 fasen op weg geholpen om hun business verder te ontwikkelen met een nadruk op marktontwikkeling. Voor fase 1 krijgt de ondernemer (vooralsnog) 10.000 Euro, fase 2: 25.000 Euro en fase 3: 50.000 Euro.

PR

Bedrijven die zich op de Campus vestigen kunnen daarnaast rekenen op professionele ondersteuning om hun biobased nieuws onder de aandacht te brengen van (vak)journalisten.

Netwerk

West-Brabant wereldwijde biobased hotspot

Voor een succesvolle biobased economy waarin groene grondstoffen de rol overnemen van fossiele grondstoffen zoals aardolie zijn drie zaken nodig:

  1. regionaal aanbod van groene reststromen uit de landbouw
  2. bedrijven met chemische kennis en faciliteiten
  3. een bloeiende logistieke sector met goede verbindingen

Al deze cruciale factoren komen op een unieke manier samen in West-Brabant. Er is een grote agrofood industrie waar bijvoorbeeld Suiker Unie en Royal Cosun deel van uitmaken. Chemische bedrijven zoals SABIC zijn hier al decennia lang gevestigd en wat te denken van de havens in Rotterdam en Antwerpen. Het is dus geen toeval dat de Green Chemistry Campus juist in Bergen op Zoom is neergestreken op het terrein van SABIC.

Biobased Corridor

In West-Brabant vormen de Green Chemistry Campus (chemie), Nieuw Prinsenland (behandeling van biomassa) en Moerdijk (haven) een biobased corridor.

Biobased Delta

De Green Chemistry Campus maakt deel uit van de Biobased Delta: het samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland waar onder de noemer ‘Agro meets Chemistry’ wordt gewerkt aan het verwaarden van agro-reststromen in biobased innovaties. De Biobased Delta staat in Europa stevig op de kaart als centrum van topkennis en bedrijvigheid. Dat trekt nieuwe bedrijven aan en heeft daardoor op termijn een gunstig effect op de werkgelegenheid.

In 2015 publiceerde het gerenommeerde Deloitte een rapport dat concludeert dat de Biobased Delta wereldwijd concurrerend is als het gaat om het verwaarden van suikers uit agrarische reststromen in biobased chemicaliën. Dat komt onder meer door het ecosysteem waar biomassa, kennis en faciliteiten op een unieke manier samenkomen.

Financiering

Bedrijven die zich hebben gevestigd op de Green Chemistry Campus worden actief gewezen op relevante subsidie- en financieringsmogelijkheden. De adviseurs van de Campus maken deel uit van een netwerk dat deze kansen in een vroeg stadium signaleert. Bovendien biedt de Campus ondersteuning bij het aanvragen van financiering en subsidies.