Brightlands Chemelot Campus is samen met het aanpalende Chemelot Industrial Park één van de grootste chemie en materialen communities in Europa (8 km2) met meer dan 150 bedrijven en een historie van meer dan 100 jaar. Unieke sterkten zijn gebaseerd op wereldleidende business posities en de daaraan gekoppelde unieke kennis op het gebied van performance materials, biobased chemie en materialen, biomedische materialen en R&D enabling competences waaronder procestechnologie en analytisch chemische expertisen.

Van startup tot wereldspeler

Brightlands Chemelot Campus heeft een brede mix aan bewoners bestaande uit wereldleidende multinationals, innovatieve MKB bedrijven, high potential startups, publiek private kennisinstituten en onderwijsinstellingen op academisch, HBO en MBO niveau en een groep gespecialiseerde verleners van services.

Uniek open innovatie ecosysteem

De campus is een open innovatie ecosysteem waarbij de vele vormen van samenwerking tussen bewoners gefocust is op versnelling van innovatie en business groei enerzijds en creatie van synergetische meerwaarde anderzijds. Voor elk uniek business en kennisdomein is een publiek private kennisinstituut opgericht waarbij bedrijven en universiteiten valoriseerbare kennis ontwikkelen op de campus.

Het zijn niet bedrijven die samenwerken maar kenniswerkers, ondernemers en studenten. Het aantal professionals is de laatste jaren met meer dan 100 per jaar gegroeid tot meer dan 1700. Het aantal studenten dat actief is op de campus is in 4 jaar gestegen tot meer dan 600. Via de modernste vormen van sociale innovatie wordt de kans op waardevolle ontmoetingen en samenwerkingen vergroot.

High Tech infrastructuur

De campus infrastructuur bestaat uit kantoren, laboratoria, industrieel 3D print centrum, pilotplanthallen, multipurpose pilot plant installaties, dure analytische apparatuur en GMP cleanrooms. Op de campus kan indien nodig verder doorgegroeid worden naar het industriële park via een speciaal daarvoor ontworpen groeizone met passende infrastructuur.

Een team van 8 senior business development managers staat klaar om bestaande en nieuwe bewoners te helpen maximaal te profiteren van het unieke Brightlands Chemelot Campus open innovatie ecosysteem.

Faciliteiten

Brightlands Chemelot Campus biedt alle faciliteiten aan die nodig zijn voor innovatieve bedrijven en kennisinstituten die actief zijn in chemie en materialen.

Klik hier

Services

Brightlands Chemelot Campus biedt een grote verscheidenheid aan services aan haar bewoners.

Klik hier

Netwerk

Het Brightlands Chemelot Campus business development team bestaande uit 8 senior business development managers biedt via haar bewoners en strategische partners wereldwijde netwerken aan om innovaties en businesses te versnellen.

Klik hier

Financiering

Beschikbaarheid van kapitaal is een absolute voorwaarde voor het versneld realiseren van innovaties in chemie en materialen. Brightlands Chemelot Campus bewoners hebben toegang tot een brede en steeds grotere groep van kapitaal verstrekkers bestaande uit.

Klik hier