Om de transitie naar een biobased economy mogelijk te maken zijn er professionals nodig. Het Centre of Expertise Biobased Economy helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

Samenwerking & Netwerk

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten. Actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren, gericht op toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk. Zo werkt het CoE BBE veel samen met het CBBE, CIV Biobased, Biobased Delta, MBO’s en HBO’s, overheden en inmiddels meer dan 100 bedrijfspartners.

Faciliteiten

Vanuit het CoE BBE zijn er twee applicatiecentra gerealiseerd waar samen wordt gewerkt aan biobased product innovatie door studenten, docenten en bedrijven.

Deze applicatiecentra zijn onderdeel van een groter project namelijk het Biobased Infrastuctuur & Kennis (BIK) project. In dit project slaan zes applicatiecentra de handen ineen om gezamenlijk de biobased economy tot een succes te maken.

Biobased Kennis & Onderzoek

Onderzoek wordt gedaan vanuit de lectoraten Biobased Bouwen, Biobased Products, Biobased Energy en de onderzoeksgroep Biopolymeren. De lectoren zijn naast hun rol ook werkzaam in het bedrijfsleven en organiseren in hun lectoraat samen met experts praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Door middel van de ontwikkelde kennis binnen diverse projecten, met inzet van docenten en studenten, helpt het CoE BBE bedrijven en overheden bij het realiseren van biobased innovaties. Dit is mogelijk omdat bedrijven ook actief participeren in de projecten. Daarnaast organiseert het CoE BBE regelmatig masterclasses en congressen.

Biobased Educatie

De pijler Onderwijs van het CoE BBE is er met name voor studenten en docenten. Dit bestaat o.a. uit (internationale) biobased projecten, onderwijsmodules, minoren en afstudeeropdrachten. Zo is er bijvoorbeeld een online traject ontwikkeld, de MOOC Biobased Economy Introduction, waar studenten, docenten en professionals laagdrempelig kennis kunnen maken met een biobased economy.  Voor basisscholen is er een biobased lessenset ontwikkeld die door Pabo studenten en leraren binnen het primair onderwijs kan worden gegeven. Daarnaast zijn meerdere opleidingen betrokken bij de biobased projecten zoals Engineering, Built Environment, Kunst, Economie en Recht en Chemie.

Ben je geïnteresseerd geraakt in de biobased economy? Heb je vragen over onderzoek, projecten, modules of afstudeeropdrachten? Neem dan gerust contact met ons op! We helpen je graag verder.