Privacy en verwerking persoonsgegevens

InnovatieLinks respecteert de privacy van de gebruikers van de websites en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die door de gebruikers worden verschaft in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Dit betekent dat InnovatieLink de verkregen gegeven op behoorlijke en zorgvuldige wijze zal verwerken, dat zij de verkregen gegevens niet langer dan noodzakelijk zal verwerken en niet anders zal verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden.

De persoonsgegevens die InnovatieLink verkrijgt van de gebruikers betreffen met name de gegevens die door de individuele gebruikers worden verstrekt (bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier) en gegevens die kunnen worden afgeleid uit het gebruik van de websites door de bezoeker (bijvoorbeeld IP-adressen en browsergegevens).

De door InnovatieLink verzamelde gegevens worden gebruikt om de diensten en/of informatie in technische zin te kunnen aanbieden en zo nodig aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Hiernaast worden de verzamelde gegevens gebruikt voor het analyseren en verbeteren van de websites en de dienstverlening van InnovatieLink. Ten slotte kunnen de verstrekte gegevens worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van InnovatieLink.

Cookies

De websites maken gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Deze dienen ertoe om de websites gebruikersvriendelijker te maken en om het gebruik van de websites in kaart te brengen. InnovatieLink maakt hierbij gebruik van Google Analytics.

In de browserinstellingen kunnen deze cookies worden uitgeschakeld. Het uitschakelen van cookies kan er toe leiden dat bepaalde functionaliteiten van de websites niet meer beschikbaar zullen zijn, of dat het gebruiksgemak van de websites wordt beperkt.