Voor het realiseren van een innovatietraject is een wirwar van financieringsinstrumenten voorhanden: van subsidie tot krediet, van fiscale aftrek tot PPS en van lokaal tot internationaal. Vooral subsidies en regionale financieringsvormen kunnen bijzonder aantrekkelijk zijn voor startende en groeiende ondernemers. Op de locaties zijn business developers in dienst die deze ondernemers kunnen helpen met het selecteren en aanvragen van de juiste financiering. Op de financieringsatlas van innovatielink staat uitgebreide informatie en een handige zoekfunctie.

Klik hier voor een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de verschillende locaties.

 

Subsidies en stimuleringsregelingen

Bij deze financieringsvormen gaat het vaak om geld waar geen of slechts een beperkte financiële tegenprestatie tegenover staat. Deze financieringsvorm valt uiteen in fiscale regelingen, waarmee de overheid vooral innovatieve ondernemers stimuleert om bijvoorbeeld R&D te doen. Daarnaast kunnen innovatieve ondernemers via de rijksoverheid, provincies en gemeentes subsidies krijgen. Provincies en gemeenten proberen met stimuleringsregelingen de bedrijvigheid in hun regio te stimuleren.

Krediet

Banken verstrekken niet meer zo makkelijk krediet aan het mkb. Toch blijven ze een zeer belangrijke bron voor mkb-financiering. Daarvoor moet een bedrijf wel garanties kunnen geven. Er zijn ook andere kredietverstrekkers voor het mkb, die bijvoorbeeld microkrediet of kortlopende leningen verschaffen. Vaak is de rente op deze leningen hoger dan bij de bank.

Participatie

Bij deze financieringsvorm partiperen investeerders meer of minder actief in innovatieve bedrijven. Voorbeelden zijn particuliere informal investors ofwel business angels,  professionele venture capitalists die zich vooral op jonge snelgroeiende bedrijven richten, corporate venture capitalists en private equity investeerders. Ook crowd funding of kredietunies van MKB-bedrijven kunnen een optie zijn. Op de financieringsatlas staat meer informatie. Sommige  private investeerders hebben zich aan een specifieke locatie gelieerd.

Disclaimer

De mate waarin deze diensten geboden kunnen worden, varieert per locatie. Vraag ter plekke naar de mogelijkheden.