Werkwijze
Helder voorstel Na een eerste verkennend gesprek met de opdrachtgever maken wij een analyse van de vraag en doen we een helder voorstel voor de aanpak,
uitgewerkt in een offerte met stappen en een begroting van de kosten.
Methodische aanpak In 5 stappen: (i) Beschrijf de vraag (ii) Formuleer hypothese (iii) Doe waarnemingen (iv) Interpreteer de gegevens (v) Trek conclusies
en doe aanbevelingen.
Communicatie Met de opdrachtgever wordt afgestemd over de aanpak. En overlegd bij beslismomenten. De output is veelal een rapportage die in concept wordt
besproken.
Inbreng van kennis Er is in huis een uitgebreide bibliotheek beschikbaar. Het op een rij zetten van de bestaande kennis wordt vaak gedaan bij de start van een
project. Specifieke databanken met wetenschappelijke literatuur en andere informatiebronnen worden dan geraadpleegd.
Als een project een brede aanpak vereist, doen we een voorstel met meer deskundigen erbij. Geselecteerd uit ons netwerk en gebaseerd op
eerdere ervaringen.