GreenA is gevestigd op Science Park Amsterdam en is eigenaar van de gepatenteerde hulpstof Squall. Deze unieke watermanipulator bestaat uit polymeren en geoptimaliseerde surfactants. Squall wordt als innovatieve hulpstof aan de tankmix bestaande uit water en gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd om een betere hechting te geven op het gewas, minder drift en beter bestand tegen regenval.

De eerste oogsten waarbij Squall is gebruikt, kwamen in 2014 met succes van het Nederlandse akkerland. Marktontwikkeling van Duitsland met SumiAgro zijn in 2016 gestart.

Peter Buis, directeur van GreenA BV legt uit: “Verduurzaming van gewasbescherming in de agrarische wereld is van groot belang. Squall is daarin een belangrijke bouwsteen. Versterkt door de investering, de kennis en het netwerk van SHIFT Invest, heeft GreenA de slagkracht om Squall onder de aandacht te brengen en de verbouwers van ons voedsel te helpen stappen vooruit te boeken.”

De uitvinding werd ruim 10 jaar geleden gedaan door prof. dr. Daniel Bonn, hoogleraar Fysica aan de Universiteit van Amsterdam. De hulpstof die hij ontdekte, ontving uitgebreide aandacht van wetenschappelijke bladen en de internationale media. Cruciaal was de koppeling tussen de uitvinding en het gebruik daarvan in de landbouw, namelijk als toevoeging aan de spuitmix voor gewasbescherming. Belangrijk aspect daarbij is dat Squall biologisch afbreekbaar is.

Squall is een geslaagd voorbeeld van kennisvalorisatie: de overdracht en toepassing van technisch-wetenschappelijke kennis, met als doel deze kennis om te zetten in een innovatief product dat breed in de agrarische markt beschikbaar komt. Door valorisatie van kennis wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzame, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Met de toevoeging van de polymeren aan de spuitmix, vertonen de druppels een ander gedrag. Het water wordt een betere transporteur van de actieve stoffen naar de gewassen toe en eenmaal op de plant aangekomen, blijft het beter vastgehecht.