CVIS voert al vele jaren meerdere complexe projecten uit. Dit niet alleen op het vlak van High Performance Computing maar juist ook op de daar aan belendende kantooromgeving. Wij richten ons bij het laatste met name op de server- en netwerkomgeving en we zijn in staat complexe omgevingen in te richten en te beheren op basis van de nieuwste technieken en projectmethodieken. Allemaal zeer belangrijk maar niet echt onderscheidend. CVIS maakt het verschil door met name veel aandacht te schenken aan de doelstellingen die haar klanten willen bereiken. Wij noemen dit “business to IT alignment”. Pas als de te realiseren doelstellingen volledig duidelijk zijn en door alle betrokkenen worden onderschreven gaan we de oplossing ontwerpen, bouwen en opleveren.