Om ontwikkelingen in bedrijven en kennis binnen kennisinstellingen op het gebied van Biobased Economy bij elkaar te brengen heeft Avans Hogeschool samen met Hogeschool Zeeland het Centre of Expertise Biobased Economy opgezet. Dit Centre of Expertise heeft naast de pijlers onderwijs en onderzoek een kenniscentrum. Om kennis te delen en te verspreiden werkt het Centre of Expertise in een breder verband samen met andere kennisinstellingen als de WUR, HZ University, HAS Den Bosch en ROC West Brabant.