Aiforo werkt aan oplossingen die leiden tot een duurzamer gebruik van water, grondstoffen en energie. Aiforo geeft niet alleen advies, maar investeert ook in de ontwikkeling van nieuwe projecten en technologie. De transitie naar een biobased economy stelt nieuwe uitdagingen aan het verwerken van natte biomassa omdat veel processen voor de winning van groene chemicaliën in water plaatsvinden. Een effectieve ontwatering van de grondstoffen, producten en overblijvende residuen zal dan ook in belang toenemen. Bovendien vergt de productie van deze biomassa meer nutriënten (fosfaat, stikstof, kalium, zwavel) die na winning van biobased producten achterblijven in een residu. In een duurzame biobased economy is winning en hergebruik van nutriënten van groot belang. Aiforo heeft veel ervaring met de verwerking van natte biomassa en hergebruik van nutriënten en ontwikkelt projecten en technieken voor deze onderwerpen.